Giải kiến trúc xanh Spec dành cho sinh viên kiến trúc

 GIẢI KIẾN TRÚC XANH SPEC DÀNH CHO SINH VIÊN VÀ KIẾN TRÚC SƯ TRẺ

 GO GREEN AWARDS 2016

 Hưởng ứng Tuyên ngôn “Kiến trúc Xanh Việt Nam” cùng

I. Mục đích: Hưởng ứng Tuyên ngôn “Kiến trúc Xanh Việt Nam” cùng Tiêu chí Kiến trúc Xanh đã được Hội KTSVN công bố và ban hành, giải Kiến trúc Xanh giành cho Sinh viên kiến trúc và Kiến trúc sư trẻ được mở ra nhầm.

- Khích lệ Sinh viên Kiến trúc của các trường đào tạo KTS hướng đến kiến trúc xanh ngay trong quá trình học tập.

- Khuyến khích Kiến trúc sư Trẻ đề xuất, sáng tạo ra những công trình kiến trúc xanh, thân thiện môi trường và phát triển bền vững…

II.Tổ chức giải.

- Cơ quan bảo trợ: Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

- Nhà tài trợ và phối hợp thực hiện: Sơn SPEC - Công ty 4 Oranges.

- Đơn vị tổ chức và thực hiện: KIENVIET.NET.

III. Đối tượng tham gia.

1 - Những đồ án môn học Quy hoạch, Kiến trúc, Nội thất công trình (trừ đồ án tốt nghiệp) có ý tưởng thể hiện xuất sắc về kiến trúc xanh của Sinh viên ngành Quy hoạch, Kiến trúc, Nội thất từ năm thứ 3 đến năm thứ 5 đang học tập tại các trường đại học đào tạo KTS và thiết kế nội thất trong nước.

2 - Những đồ án thiết kế Quy hoạch, Kiến trúc, Nội thất công trình – cụm công trình xây dựng ở Việt Nam đã hoặc đang thiết kế theo hợp đồng (chưa cần xây dựng xong), có ý tưởng đề xuất và giải pháp thiết kế xuất sắc về kiến trúc xanh của Kiến trúc sư Trẻ, Cử nhân thiết kế nội thất (độ tuổi từ 40 tuổi trở xuống).

IV. Nội dung giải.

Giải Kiến trúc Xanh SPEC dành cho Sinh viên Kiến trúc và Kiến trúc sư Trẻ được tổ chức mỗi năm một lần, lần thứ Nhất là năm 2014 cho chu kỳ 3 năm liên tục (2014, 2015, 2016) và năm nay – 2016, là lần thứ Ba:

1- Thông qua đồ án môn học, với nhiệm vụ thiết kế, sinh viên tìm ý tưởng và giải pháp hướng đến những tiêu chí kiến trúc xanh. Giải thưởng sẽ trao cho những đồ án có giải pháp sáng tạo và tiếp cận được nhiều tiêu chí nhất.

2- Đối với đồ án thiết kế thực tế đã ký Hợp đồng thiết kế với bên A, kiến trúc sư, cử nhân thiết kế nội thất, (là một người hoặc nhóm không quá 03 người), thể hiện ý tưởng hướng đến giải quyết tốt các nhu cầu về môi trường, vật liệu, công nghệ, năng lượng, tài nguyên…Giải thưởng sẽ trao cho những đồ án có ý tưởng và giải pháp thiết kế xuất sắc về kiến trúc xanh, phát triển bền vững.

 

Ban tổ chức