Những sự cố khi sơn nhà và cách giải quyết 3

5. SƠN BỊ PHAI MÀU:

- Nguyên nhân: Do sơn kém chất lượng, không sử dụng sơn lót, màng sơn bị nấm mốc.

- Cách khắc phục: Sơn lại theo đúng qui trình và hệ thống.

sonspecmoi

6. SƠN BỊ NỔI BỌT:

- Nguyên nhân: Bề mặt tường dơ, lớp sơn quá dày.

- Cách khắc phục: Sơn lại theo đúng qui trình và hệ thống.

Spec6

CTY TNHH PP SƠN MẪN NGA

Địa chỉ: 6E5 Đốc Binh Kiều, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 0296 3 957 326              DĐ: 0939 02 95 95

Emai: mannga.paints@gmail.com

Website: http://sonspeclongxuyen.com/