Vòi cảm ứng

AMV50B

Vòi cảm ứng

AMV-90K

Vòi cảm ứng